Pendicitrawarga's Blog
Blog Es Campur

Carpon Lucu: Hape Ajaib

Ku Fendy Sy. Citrawarga

BASA Lebaran kamari, untung Ijoy bisa keneh mudik ge, usaha ukur ngasong, najan bebeja ka urang lembur mah cenah jadi pebisnis. Teu salah da ngasong ge dagang alias bisnis, coy, ceuk Ijoy.
Mudik sasatna maksakeun dumeh beurat ku jangji pasini jeung Neng Eha, kabogohna. Na jangjina, Ijoy cacarita, Lebaran Akang mulang bari mawa hape nu aya radioan. Piraku sataun landung usaha di Bandung tur jadi bisnismen teu kabedag mah. Ceuk sarerea ge pebisnis mah lain  ukur boga kumis tapi usaha sakses saku merekis ku acis. Kitu pikir Ijoy Lebaran taun itu.
Orokaya ari ukur ngasong roko mah ningan boro-boro kabedag hape nu aya radioan, angot nu aya tipi, internet, kamera, jeung itu ieu mah. Hape seken ge teu cangkang-cangkangna acan. Ukur bisa nenjo boga batur.
“Kumaha nya?” Ijoy garo-garo teu ateul. Kolebat kalangkang jadi jelema beunghar nembongan. Pebisnis sakses propesional muda, ceuk dina berita mah. Kabedag meuli hape nu rimbil itu ieuna. Tong jauh-jauh, tuh Si Jana, manehna mah enyaan kabedag meuli hape nu aya radioan. Ka mana mana teh ceulina teu weleh dicocokan. Lain cocok samanea siga ceuli bocor ku conge, tapi cocok mangrupa sapeker leutik keur ngadengekeun siaran radio. Ceuk Si Jana mah disebutna hedset.
“Uing ge hayangeun. Jan. Sabaraha nya?” ceuk Ijoy kumetap.
“Nya meujeuhna, Joy. Batur mah baroga hape teh geus undak tina ukur halo-haloan, jadi bisa papelong-pelong. Disebutna hape Tilu G!”
“Euleuh, tilu G? Naon wae hiji-hijina?”
“Nu Sidik mah lain wancahan tina gelo, gejul, jeung gebleg, tapi bisa hahaloan bari papelong-pelong,” ceuk Si Jana anu sapopoena dagang cangkang HP di alun-alun.
“Ah, embung uing mah boga hape kitu-kitu teuing mah, nya ari nu aya radioan mah hayang. Perelu euy, hiburan!”
“Naha make embung?” Jana kerung.
“Atuh ari bisa nelepon bari papelong-pelong beungeut mah. moal daraek silaturahmi torojogan da geus bisa nenjo na henpon. Ner teu?” ceuk Ijoy, aya keneh kamelang kana kahirupan di lembur kudu silihanjangan mah.
“Ke, eta henpon nu aya radioan tea mun aya nu nelepon mah kudu dipareuman meureun nya jeung kudu dicopot sapekerna tina ceuli?”
Jana imut. “Na make kudu dicopot? Antepkeun we, da radiona ge eureun sorangan. Terus urang kari pok we ngomong, pan geus aya alatna, “ ceuk Jana bari nuduhkeun  pepentul paragi ngomong dina hedset tea.
“Hebat!” Ijoy bati neureuy ciduh. Laju uleng mikir kumaha carana hayang boga hape nu aya radioan. Mangkaning Lebaran geus nyedek.
Alhamdulillah Ijoy kabiruyungan, hasil pamaksudan. Manehna bisa mudik bari dina ceuli kenca jeung katuhuna nyempil sapeker hedset tea.
Mokaha, di lembur pada ngabageakeun. Basa Ijoy nganjang ka ditu ka dieu bari  nembong-nembong kabel hedset nu tungtungna diasupkeun kana jero saku bajuna, sarerea pada muji yen Ijoy geus hasil usaha. Enya, manehna teh pebisnis tulen nu geus hasil. Buktina boga hape nu aya radioan, boa tipi ge aya.
“Okey, okey ya nanti paling saminggu. Proyek? Jalankan sajah!” ceuk Ijoy mani harus. Nu araya tingkalecrek sabab Ijoy mah nelepon teh cukup ku ngomong langsung teu bari nyenyekel  HP nu diadekkeun kana ceulina. Neng Eha ge bati imut, reueus, gaduh kabogoh jalmi gaduhan.
Di imahna, bari ngahanca peuyeum ketan teh sirah Ijoy mah teu cicing, bangun unggut-unggutan we, sakapeung gideug kagigir, siga nu enya ngawirahma. Nu araya pasti nyangka, Ijoy keur menghayati lagu dangdut karesepna.
Balas ngider ka ditu ka dieu nu meh sapoe jeput, pasosore, Ijoy ngarasa cape. Goledag sare di tepas. Ceulina mah angger we dicocokan hedset. Sarena tibra pisan, malah kerek nyegrek. Nepi ka basa alona, budak umur lima taun, bongoh ti indungna, ngadudut kabel hedset, Ijoy jongjon kulem tibra. Jelema keur tingrariung keneh. Ana polonyon teh ukur kabel we bijil tina balik bajuna. Euweuh hapean. Nu nenjokeun ukur silihreret. Na ka mana hapena? Piraku euweuh hapean mah pan tadi Ijoy ngocoblak narima telepon okey-okeyan sual proyek. Terus sirahna unggut-unggutan ngadangdut. Aya nu panasaran, rumpu-rampa kana awak Ijoy. Lebeng, sakadang hape teu karampa.
“Ari tadi okey-okeyan jeung saha nya?” cenah ceuk nu tas ngarampa saku Ijoy.
“Enya, sirahna unggut-unggutan teh ngadangdut atawa diteluh jurig tunduh?” tanya nu sejen.
“Hape ajaib ta teh. Ku urang-urang mah moal karampa, tapi ku Cep Ijoy mah karampaeun,” ceuk nu nyarita.
Harita, Ijoy geus lilir malah ngadengekeun omongan nu bieu nyarita teh, tapi teu wani beunta, angot hudang. Malah kerekna ditarikkeun, inggis aya nu terus nyusul tepus hape ajaibna da nu sidik mah manehna ukur nginjeum kabel hedset ka Si Jana, kitu ge bari kudu disewa, teuing sabarahaeun. Ijoy, Ijoy!***

(Parantos dimuat dina Majalah MANGLE nomer 2207, edisi 12  Pebruari  2009)

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Carpon Lucu: Hape Ajaib”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: