Pendicitrawarga's Blog
Blog Es Campur

Carpon Lucu: UKUR GETEK

ULAH hayang we boga pamajikan katarajang kasakit nyeri huntu mah. Lalawora, matak sagala ngawagu da gawena murukusunu. Mun teu kitu, awong-awongan nyarita ka mana karep huntu. Kituna teh bari  ngagukguk jebleh da euweuh nu pirajeunan ngalongok.
Nya saha deui atuh nu keresa ngalayadna ari lain anak mitohana mah, enya kuring. Rumasa basa baheula keur papacangan geus kayid rek satia jeung satuhu, nalika menehna ngurihit menta duit keur nyabut huntu tea, teu majar kumaha kudu rido ngaluarkeun eusi dompet. Mangkaning nu kudu dicabut teh dua liang, mangkaning  lain di puskesmas, mangkaning  deuih dompet keur lepet.
Geus dibere duit bari dihenjung-henjung geura dicabut, kalah ngahunted bari ngabirigidig. Pajah teh jadi hoream, sieun nyeri, da cenah ceuk nu enggeus ge dicabut huntu teh ngajedudna karasa saeneng-eneng. Kaharti, tong boro nu rek ngalakonan dalah nu ukur ngadenge ge ngilu nyanyautan. Cacak dicabut bulu kelek salambar ge tangka koceak dengek, ieu dicabut huntu nu sasatna nanceb dina daging pageuh. Iy….amit-amit.
Najan kitu, manehna teu burung indit muru doktor gigi nu teu pati jauh ti imah da dihenjung-henjung ku kuring. Piraku tuda rek humarurung unggal peuting mah. Pan kajaba ngabaribinan teh rek iraha  ngaladenan ingkang caroge. Moal enya padungdung sasarung bari humarurung mah.
Inditna dianteur ku si bungsu da kuring mah digawe bagean peuting, indit ti imah tabuh opatan. Duit keur mahugi doktor teu tinggaleun, si beureum dua lambar, can keur jajan nu nganteur. Aya ku raos tah juragan doktor, batur nu nyerina, manehna nu dicecepna.
Di pagawean kuring teu burung nguyung, ngilu mangnyerikeun ka nu dicabut waos. Kacipta, manehna gogoakan basa huntuna dicokel obeng atawa dicapit tang terus didudut teh. Nu kabayang ku kuring, nyabut huntu teh sarua jeung nyabut paku gede nu nanceb dina kai jati, ugal-ugil. Iiiy…!
Balik digawe kuring rurusuhan da hayang geura tepung jeung nu tas disungkal gugusi. Barang srog, jempling teu kadenge nu humarurung cara sasari. Sup ka kamar. Nu kacipta, najan teu humarurung deui ge, pasti keur camberut ngararasakeun kenyeri. Ana gok teh, manehna keur nyileuk bari menebar senyum, teu katangen pasemon tas meunang kanyeri.
“Kumaha nyerina dicabut waos teh, enyaan ngajedud?” cekeng bari rada asa-asa, bisi salah nanya, da geus pasti ari nu dicabut huntu mah nyeri, hayoh ditatanyakeun deui. Jawabanana estu matak ngajenghok.
“Teu karasa-karasa acan, ukur getek,” majah teh, laju ngabebedol leungeun kana kasur. Beu! (Fendy Sy. Citrawarga). (Parantos dimuat dina Majalah MANGLE)

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Carpon Lucu: UKUR GETEK”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: